• Tôi coi những tòa nhà của tôi là những mảnh ghép của thành phố, trong những thiết kế tôi cố gắng làm chúng trở thành một phần đóng góp và trách nhiệm cho thành phố

    - Nguyễn Đạt -
  • Kiến trúc không phải xây bằng bê tông, sắt thép, gạch đá. Nó được xây bằng điều kỳ diệu”

    - Nguyễn Tiến -
  • Một tòa nhà có ít nhất hai cuộc đời – một là trong tưởng tượng của người làm ra nó và hai là cuộc đời nó sống sau đó – và cả hai không bao giờ giống nhau.”

    - Nguyễn Mạnh -
SẢN PHẨM MỚI